Privacy verklaring

Praktijk Kievitsheuvel, gevestigd aan Kievitsheuvel 21 1391 AP Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Kievitsheuvel verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het maken van een afspraak voor een behandeling, consult of sessie:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aanvullende informatie die van belang is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wil maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkkievitsheuvel.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Kievitsheuvel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • contact wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening 
 • informatie over wijzigingen van onze diensten 
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Kievitsheuvel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Praktijk Kievitsheuvel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Kievitsheuvel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Kievitsheuvel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerstand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkkievitsheuvel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Kievitsheuvel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijk hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Kievitsheuvel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens

 • Praktijk Kievitsheuvel | Kievitsheuvel 21 | 1391 AP Abcoude | +31 6 14 18 08 47 | praktijkkievitsheuvel.nl | info @ praktijkkievitsheuvel.nl
 • Praktijk Kievitsheuvel is een handelsnaam van MSc text & images 
 • Marieke Schilling-Visser is Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Kievitsheuvel. Bereikbaar via info@praktijkkievitsheuvel.nl.
 • Acquisitie n.a.v. de gegevens op deze website wordt niet op prijs gesteld.